معرفی

شهری که اکنون خسروشاه نامیده می‌شود در هزاره اول قبل از میلاد، منطقه مسکونی قبیله‌ای بوده و نامش در آن زمان «آنیاشتانیا» بوده‌است. مطابق نوشته دیاکونف، مورخ مشهور روسی، در دوران حکومت ماد، قلاع این منطقه استراتژیکی بوده است. آنیاشتانیا هم مستثنی از این قاعده نبوده‌است. بنابراین آنیاشتانیا در منطقه‌ای که دارای دیوارهای بلند با ارتفاع ۵ الی ۷ ذرع و عرض ۲ الی ۳ ذرع و برج‌هایی به فاصله ۲۰۰ ذرع از همدیگر به‌صورت مضرس و دندانه‌دار بنا شده بود. این قلعه را مانند قلاع دیگر، رئیس ویس (قبیله) اداره می‌کرد و کنترل تمامی آن و همچنین باز و بسته بودن دروازه‌ها با دستور رئیس ویس امکان‌پذیر بوده‌است. روزها صبح زود فقط یک دروازه باز می‌شد و دامداران رمه‌های خود را به چرا می‌بردند، اما شب‌ها دروازه بسته می‌شد. در مراسم و جشن‌های مخصوص کشاورزان و دامداران به‌دستور رئیس قبیله هر دو دروازه باز می‌شد، اما هنگام احساس خطر و حمله قبایل دیگر فوراً دروازه‌ها بسته می‌شد و قلعه حالت جنگی به خود می‌گرفت. در فاصله‌ای نه چندان دور، قلعه دیگری به نام «قلعه دینگو» قرار داشت که در آن قلعه نیز که کوچک‌تر از آنیاشتانیا بوده، قبیله دیگری می‌زیستند که گاهی مورد هجوم قلعه آنیاشتانیا و یا بالعکس قرار می‌گرفتند.

اطلاعات تماس
  • آدرس: خسروشاه،
    کمربندی شهید کلانتری
  • تلفن: 984132442212+
  • ایمیل: info [ @ ] khosrowshah.ir

آگهی مزایده املاک

آگهي مزايده مرحله اول ( نوبت دوم )

شهرداري خسروشاه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 22 – 94/5/15  شوراي اسلامي خسروشاه  تعداد 8  قطعه  از پلاک های ثبتی 7017 و 10374 و باقیمانده 8247 از املاك با کاربری  مسکونی خود را از طريق مزايده عمومي بفروش برساند ، داوطلبان مي توانند پيشنهادات خود را تا آخر وقت اداري روز شنبه  مورخ 94/7/18 در پاكت سربسته به دبیرخانه شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند.

شرايط :

1- متقاضيان بايستي 5 درصد كل مبلغ قيمت مبنا را بحساب سپرده جاري 3100001820003 نزد بانك ملي شعبه خسروشاه واريز و فيش بانكي را به پيشنهاد خود ضميمه نمايند.

2- برندگان تا آخر وقت اداري روز سه شنبه مورخه 94/8/5 بايستي مبلغ پيشنهادي را نقدا بحساب شهرداری خسروشاه  واريز و نسبت به عقد قرارداد اقدام نمايند ، اين آگهي به منزله ابلاغ به برنده مي باشد.

3- سند مالكيت قطعات مراحل قانوني را طي مي نمايد و به محض آماده شدن تحویل خریدار خواهد شد.

4- شهرداري در رد و قبول پيشنهادات مختار است.

5- درج آدرس پستي و شماره تلفن در برگ پيشنهاد الزامي است.

6- در صورت انصراف برنده سپرده وي بنفع صندوق شهرداري ضبط مي گردد.

7- سپرده نفرات دوم و سوم تا انتقال قطعي به نفرات اول مسترد نخواهد گرديد.

8- كليه هزينه هاي متعلقه از جمله نشر آگهي به مبلغ چهار میلیون ریال برای هر قطعه بعهده برنده خواهد شد.

پيشنهادات رسيده روز یکشنبه  مورخ 94/7/19 راس ساعت 9 صبح در حضور كميسيون معاملات شهرداري باز و قرائت خواهد شد.

متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر به دبيرخانه شهرداري خسروشاه مراجعه نمايند.

رديف

شماره قطعه

مساحت

پلاكهای ثبتي

نوع كاربري

قیمت هر متر (ریال)

قیمت کل (ریال)

1

3

211/41 مترمربع

7017

مسكوني

8/000/000

1/691/280/000

2

6

267/84 مترمربع

7017

مسكوني

3/500/000

937/440/000

3

12

179/89 مترمربع

7017

مسكوني

3/100/000

557/659/000

4

14

179/58 مترمربع

7017

مسكوني

2/900/000

520/782/000

5

15

208/41 مترمربع

7017

مسكوني

3/600/000

750/276/000

6

16

244/25 مترمربع

7017

مسكوني

3/500/000

854/875/000

7

17

249/49 مترمربع

7017

مسكوني

3/300/000

823/317/000

8

3

255/70 مترمربع

باقیمانده 8247

مسكوني

3/000/000

767/710/000

 

برگشت پرینت صفحه
اشتراک گذاری: