معرفی

شهری که اکنون خسروشاه نامیده می‌شود در هزاره اول قبل از میلاد، منطقه مسکونی قبیله‌ای بوده و نامش در آن زمان «آنیاشتانیا» بوده‌است. مطابق نوشته دیاکونف، مورخ مشهور روسی، در دوران حکومت ماد، قلاع این منطقه استراتژیکی بوده است. آنیاشتانیا هم مستثنی از این قاعده نبوده‌است. بنابراین آنیاشتانیا در منطقه‌ای که دارای دیوارهای بلند با ارتفاع ۵ الی ۷ ذرع و عرض ۲ الی ۳ ذرع و برج‌هایی به فاصله ۲۰۰ ذرع از همدیگر به‌صورت مضرس و دندانه‌دار بنا شده بود. این قلعه را مانند قلاع دیگر، رئیس ویس (قبیله) اداره می‌کرد و کنترل تمامی آن و همچنین باز و بسته بودن دروازه‌ها با دستور رئیس ویس امکان‌پذیر بوده‌است. روزها صبح زود فقط یک دروازه باز می‌شد و دامداران رمه‌های خود را به چرا می‌بردند، اما شب‌ها دروازه بسته می‌شد. در مراسم و جشن‌های مخصوص کشاورزان و دامداران به‌دستور رئیس قبیله هر دو دروازه باز می‌شد، اما هنگام احساس خطر و حمله قبایل دیگر فوراً دروازه‌ها بسته می‌شد و قلعه حالت جنگی به خود می‌گرفت. در فاصله‌ای نه چندان دور، قلعه دیگری به نام «قلعه دینگو» قرار داشت که در آن قلعه نیز که کوچک‌تر از آنیاشتانیا بوده، قبیله دیگری می‌زیستند که گاهی مورد هجوم قلعه آنیاشتانیا و یا بالعکس قرار می‌گرفتند.

اطلاعات تماس
  • آدرس: خسروشاه،
    کمربندی شهید کلانتری
  • تلفن: 984132442212+
  • ایمیل: info [ @ ] khosrowshah.ir

آگهي مزايده فروش املاک

آگهي مزايده فروش 4 قطعه از املاک

شهرداري خسروشاه  در نظر دارد  باستناد مجوز شماره 42 – 1393/6/13 شوراي اسلامي خسروشاه تعداد 1  قطعه از پلاکهای ثبتی 61 و 62  و  باستناد مجوز شماره  70- 1393/11/12 و تعداد 3 قطعه  از املاك با کاربری مسکو.نی خود را از طريق مزايده عمومي بشرح ذیل بفروش برساند داوطلبان مي توانند پيشنهادات خود را تا آخر وقت اداري روز سه شنبه مورخ 93/12/5 در پاكت سربسته به دفتر شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند.

1-قطعه شماره 10  بمتراژ 190 مترمربع ، هر مترمربع-4/200/000 ريال قيمت كل 798/000/000 ريال واقع در  خسروشاه – خیابان امام خمینی (ره) شمالی  – خیابان 14 متری شهید باهنر کوچه 8 متری .

2- - قطعه شماره 2  بمتراژ 197/10 مترمربع از پلاک ثبتی شماره 10373 هر مترمربع 5/000/000  ريال قيمت كل 985/500/000 ريال واقع در خسروشاه بخش 14 تبریز – خیابان امام خمینی (ره) شمالی  – خیابان 14 متری شهید  باهنر کوچه 4 متری .

3- قطعه شماره 3  بمتراژ 214/73 مترمربع از پلاک ثبتی شماره 10374 هر مترمربع 5/000/000  ريال قيمت كل 1/073/650/000 ريال واقع در خسروشاه بخش 14 تبریز – خیابان امام خمینی  (ره) شمالی – خیابان 14 متری  شهید باهنر کوچه 4  متری .

4- قطعه شماره 3  بمتراژ 255/70 مترمربع از پلاک ثبتی باقیمانده  شماره  8247 هر مترمربع 3/400/000 ريال قيمت كل 869/380/000 ريال واقع در خسروشاه خیابان 16 متری رسالت  کوی راوند کوچه 4 متری .

شرايط :

متقاضيان بايستي 10 درصد كل مبلغ قيمت مبنا را بحساب سپرده جاري 3100001820003 نزد بانك ملي شعبه خسروشاه واريز و فيش بانكي را به پيشنهاد خود ضميمه نمايد

برندگان تا آخر وقت اداري روز شنبه مورخ 93/12/16 بايستي مبلغ پيشنهادي را نقدا بحساب شهرداری خسروشاه  واريز و  نسبت به عقد قرارداد اقدام نمايد، اين آگهي به منزله ابلاغ به برنده ميباشد.

سند مالكيت  قطعات مراحل قانوني را طي مينمايد و به محض آماده شدن تحویل خریدار خواهد  شد.

شهرداري در رد و قبول پيشنهادات مختار است.

درج آدرس پستي و شماره تلفن در برگ پيشنهاد  الزامي است.

در صورت انصراف برنده سپرده وي بنفع صندوق  شهرداري ضبط مي گردد.

سپرده نفرات دوم و سوم تا انتقال قطعي به نفرات اول مسترد نخواهد گرديد.

كليه هزينه هاي متعلقه از جمله نشر آگهي برای هر قطعه به مبلغ چهار میلیون ریال  بعهده برنده خواهد شد.

داوطلبان مي توانند جهت كسب اطلاع بيشتر همه روزه در وقت اداري به شهرداري مراجعه نمايند.

پيشنهادات رسيده روز  چهارشنبه مورخ 93/12/6 راس ساعت 9 صبح در حضور كميسيون معاملات شهرداري باز و قرائت خواهد شد.

متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر به دبيرخانه شهرداري خسروشاه مراجعه نمايند.                                                                   

برگشت پرینت صفحه
اشتراک گذاری: