معرفی

شهری که اکنون خسروشاه نامیده می‌شود در هزاره اول قبل از میلاد، منطقه مسکونی قبیله‌ای بوده و نامش در آن زمان «آنیاشتانیا» بوده‌است. مطابق نوشته دیاکونف، مورخ مشهور روسی، در دوران حکومت ماد، قلاع این منطقه استراتژیکی بوده است. آنیاشتانیا هم مستثنی از این قاعده نبوده‌است. بنابراین آنیاشتانیا در منطقه‌ای که دارای دیوارهای بلند با ارتفاع ۵ الی ۷ ذرع و عرض ۲ الی ۳ ذرع و برج‌هایی به فاصله ۲۰۰ ذرع از همدیگر به‌صورت مضرس و دندانه‌دار بنا شده بود. این قلعه را مانند قلاع دیگر، رئیس ویس (قبیله) اداره می‌کرد و کنترل تمامی آن و همچنین باز و بسته بودن دروازه‌ها با دستور رئیس ویس امکان‌پذیر بوده‌است. روزها صبح زود فقط یک دروازه باز می‌شد و دامداران رمه‌های خود را به چرا می‌بردند، اما شب‌ها دروازه بسته می‌شد. در مراسم و جشن‌های مخصوص کشاورزان و دامداران به‌دستور رئیس قبیله هر دو دروازه باز می‌شد، اما هنگام احساس خطر و حمله قبایل دیگر فوراً دروازه‌ها بسته می‌شد و قلعه حالت جنگی به خود می‌گرفت. در فاصله‌ای نه چندان دور، قلعه دیگری به نام «قلعه دینگو» قرار داشت که در آن قلعه نیز که کوچک‌تر از آنیاشتانیا بوده، قبیله دیگری می‌زیستند که گاهی مورد هجوم قلعه آنیاشتانیا و یا بالعکس قرار می‌گرفتند.

اطلاعات تماس
  • آدرس: خسروشاه،
    کمربندی شهید کلانتری
  • تلفن: 984132442212+
  • ایمیل: info [ @ ] khosrowshah.ir

آگهی مزایده میدان دواب خسروشاه

به استناد مجوز شماره 52 مورخه 1392/8/19 شوراي اسلامي خسروشاه اين شهرداري در نظر دارد اداره ميدان دواب را از مورخه 1392/10/22 لغايت 1393/10/21 از طريق مزايده كتبي بمدت يكسال با قيمت 1,050,000,000 ريال با شرايط ذيل واگذار نمايد متقاضيان ميتوانند پيشنهادات خودرا در پاكت سربسته تا آخر وقت اداري روز پنجشنبه 1392/10/05 به دبير خانه شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايد .

به استناد مجوز شماره 52 مورخه 1392/8/19  شوراي اسلامي خسروشاه اين شهرداري در نظر دارد اداره ميدان دواب را از مورخه 1392/10/22 لغايت 1393/10/21  از طريق مزايده كتبي بمدت يكسال با قيمت 1,050,000,000 ريال با شرايط ذيل واگذار نمايد متقاضيان ميتوانند پيشنهادات خودرا در پاكت سربسته تا آخر وقت اداري روز پنجشنبه 1392/10/05  به دبير خانه شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايد .

1- حق وروديه گوسفند و بز   11,000 ريال.

2- حق وروديه گاو و گوساله   20,000 ريال.

3- حق وروديه وانت بار          15,000 ريال .

4- ورودیه خاور و شش چرخ به بالا 20,000 ریال

4- حق التوزين                 11,000 ريال .

شرايط مزايده:

1-   شركت كنندگان بايستي 10% قيمت مبنا را بحساب 3100001820003 شهرداري نزد بانك ملي خسروشاه واريز و فيش مربوطه را به درخواست خود ضميمه نمايد.

2-   پيشنهاددهندگان بايستي رقم قطعي را بطور خوانا قيد نمايد و پيشنهادات فاقد فيش بانكي جهت مزايده قابل قبول نخواهد بود ، و رقم پیشنهادی بصورت یک سوم نقد مابقی در 6 قسط  بصورت چک دریافت خواهد شد .

3-     شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .

4-     سپرده نفرات دوم و سوم تا عقد قرارداد كامل با نفر اول مسترد نخواهد شد.

5-     كليه هزينه هاي متعلقه از جمله نشر آگهي بعهده برنده مزايده خواهد بود.

6-      مستاجر حق واگذاري بازار را به شخص ديگر و يا دريافت وجه اضافه علاوه بر تعرفه عوارض اعلامي نخواهد داشت.

7-     در صورت انصراف نفر اول سپرده وي بنفع شهرداري ضبط و با نفرات بعدي قرارداد منعقد خواهد شد.

8-     درج شماره تلفن و آدرس تماس الزامي ميباشد.

9-   برنده مزايد تا  آخر وقت اداري روز پنجشنبه  مورخه 1392/10/14 مهلت دارد نسبت به عقد قرارداد اقدام نمايد در غير اينصورت با نفرات بعدي قرارداد منعقد خواهد شد اين آگهي بمنزله ابلاغ به برنده ميباشد.

پيشنهادات واصله راس ساعت 15 روز شنبه  مورخه 1392/10/07 با حضور اعضاء كميسيون معاملات شهرداري باز و قرائت خواهد شد.

برگشت پرینت صفحه
اشتراک گذاری: