معرفی

شهری که اکنون خسروشاه نامیده می‌شود در هزاره اول قبل از میلاد، منطقه مسکونی قبیله‌ای بوده و نامش در آن زمان «آنیاشتانیا» بوده‌است. مطابق نوشته دیاکونف، مورخ مشهور روسی، در دوران حکومت ماد، قلاع این منطقه استراتژیکی بوده است. آنیاشتانیا هم مستثنی از این قاعده نبوده‌است. بنابراین آنیاشتانیا در منطقه‌ای که دارای دیوارهای بلند با ارتفاع ۵ الی ۷ ذرع و عرض ۲ الی ۳ ذرع و برج‌هایی به فاصله ۲۰۰ ذرع از همدیگر به‌صورت مضرس و دندانه‌دار بنا شده بود. این قلعه را مانند قلاع دیگر، رئیس ویس (قبیله) اداره می‌کرد و کنترل تمامی آن و همچنین باز و بسته بودن دروازه‌ها با دستور رئیس ویس امکان‌پذیر بوده‌است. روزها صبح زود فقط یک دروازه باز می‌شد و دامداران رمه‌های خود را به چرا می‌بردند، اما شب‌ها دروازه بسته می‌شد. در مراسم و جشن‌های مخصوص کشاورزان و دامداران به‌دستور رئیس قبیله هر دو دروازه باز می‌شد، اما هنگام احساس خطر و حمله قبایل دیگر فوراً دروازه‌ها بسته می‌شد و قلعه حالت جنگی به خود می‌گرفت. در فاصله‌ای نه چندان دور، قلعه دیگری به نام «قلعه دینگو» قرار داشت که در آن قلعه نیز که کوچک‌تر از آنیاشتانیا بوده، قبیله دیگری می‌زیستند که گاهی مورد هجوم قلعه آنیاشتانیا و یا بالعکس قرار می‌گرفتند.

اطلاعات تماس
  • آدرس: خسروشاه،
    کمربندی شهید کلانتری
  • تلفن: 984132442212+
  • ایمیل: info [ @ ] khosrowshah.ir

آگهي مزايده

به استناد مجوز شماره 256 – 20/09/1392 شوراي شهر خسروشاه ، شهرداري خسروشاه در نظر دارد اجرای طرح پارکبان از اول پمپ بنزین تا اول میدان امام خمینی (ره) و همچنین از اول خیابان شیخ سلار تا میدان امام خمینی (ره) با قیمت مبنا ماهانه -2/000/000 ریال با عوارض یک ساعت توقف به مبلغ 3/000 ریال از طریق مزایده كتبي بمدت يكسال شمسی به پیمانکاران ، شرکتها ، اشخاص حقیقی و حقوقی با شرايط ذيل واگذار نمايد متقاضيان ميتوانند پيشنهادات خودرا در پاكت سربسته تا آخر وقت اداري روز 25/10/1392 به دبير خانه شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايد .

به استناد مجوز شماره 256 – 20/09/1392  شوراي شهر خسروشاه ،   شهرداري خسروشاه در نظر  دارد  اجرای طرح پارکبان از اول پمپ بنزین تا اول میدان امام خمینی (ره) و همچنین از اول خیابان شیخ سلار تا میدان امام خمینی (ره) با قیمت مبنا ماهانه -2/000/000 ریال با عوارض یک ساعت توقف به مبلغ 3/000 ریال از طریق مزایده  كتبي بمدت يكسال شمسی به پیمانکاران ،  شرکتها ،  اشخاص حقیقی و حقوقی با شرايط ذيل واگذار نمايد متقاضيان ميتوانند پيشنهادات خودرا در پاكت سربسته تا آخر وقت اداري روز 25/10/1392 به دبير خانه شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايد .

 

شرايط مزايده:

1-  شركت كنندگان بايستي 10% قيمت مبنا  سالانه  بمبلغ 2/400/000 ریال  را بحساب 3100001820003 شهرداري نزد بانك ملي واريز و فيش مربوطه را به درخواست خود ضميمه نمايد.

2- پيشنهاددهندگان بايستي رقم قطعي را بطور خوانا قيد نمايد و پيشنهادات فاقد فيش بانكي جهت مزايده قابل قبول نخواهد بود ، و رقم پیشنهادی یک سوم نقد و مابقی در سه قسط  بصورت چک دریافت خواهد شد.

3- شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .

4- سپرده نفرات دوم و سوم تا عقد قرارداد كامل با نفر اول مسترد نخواهد شد.

5-  كليه هزينه هاي متعلقه از جمله نشر آگهي  به مبلغ 3/000/000 ریال بعهده برنده مزايده خواهد بود.

6- مستاجر حق واگذاري پارکبانی  را به شخص ديگر و يا دريافت وجه اضافه علاوه بر تعرفه عوارض اعلامي نخواهد داشت.

7- در صورت انصراف نفر اول سپرده وي بنفع شهرداري ضبط و با نفرات بعدي قرارداد منعقد خواهد شد.

8- درج شماره تلفن و آدرس تماس الزامي ميباشد ، برگ پیشنهاد بصورت فرمی که از طرف شهرداری تحویل خواهد شد مورد قبول خواهد بود.

9-  برنده مزايد تا  آخر وقت اداري مورخه 30/10/1392 مهلت دارد نسبت به عقد قرارداداقدام نمايددر غير اينصورت با نفرات بعدي قرارداد منعقد خواهد شد.

پيشنهادات واصله راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخه 26/10/1392 با حضور اعضاء كميسيون معاملات شهرداري باز و قرائت خواهد شد.

برگشت پرینت صفحه
اشتراک گذاری: