آرشیو اخبار
1398/03/10
روز جهانی قدس

روز جهانی قدس

خلق حماسه مردم خسروشاه در روز قدس و حضور مسئولین شهر در این راهپیمایی