• بازدید دکتر علیخانی، مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجانشرقی از بخش خسروشاه
  • بازدید دکتر علیخانی، مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجانشرقی از بخش خسروشاه
  • بازدید دکتر علیخانی، مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجانشرقی از بخش خسروشاه
  • بازدید دکتر علیخانی، مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجانشرقی از بخش خسروشاه

بازدید دکتر علیخانی، مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجانشرقی از بخش خسروشاه

1398/04/23 سیاوش شمسی روابط عمومی شهرداری خسروشاه
در این بازدید یک روزه، دکتر علیخانی ضمن بازدید از موزه مردم شناسی و پروژه های عمرانی شهر خسروشاه، با حضور در دفتر بخشدار محترم خسروشاه خواستار ارایه گزارش عملکرد بخش خسروشاه در طی چند ماه اخیر توسط مهندس رضایی گردید. دکتر علیخانی ضمن ابراز رضایت از عملکرد مسئولین بخش خسروشاه، قول مساعدت جهت تسریع در تکمیل پروژه های عمرانی خسروشاه را دادند.
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی اجباری میباشد
ایمیل نا معتبر میباشد
متن پیام اجباری میباشد