• تخفیف پرداخت نقدی عوارض کسب و پیشه سالجاری
  • تخفیف پرداخت نقدی عوارض کسب و پیشه سالجاری

تخفیف پرداخت نقدی عوارض کسب و پیشه سالجاری

1398/03/13 سیاوش شمسی روابط عمومی شهرداری خسروشاه
قابل توجه اصناف و کسبه محترم برابر ماده 4 تعرفه عوارض ، موضوع تخفیف پرداخت نقدی عوارض کسب و پیشه سالجاری ، بدینوسیله اعلام میدارد مهلت اعمال تخفیف 25% برای عوارض مذکور در پایان خرداد ماه به اتمام میرسد و پس از آن در سه ماهه دوم20% ، در سه ماهه سوم 15% و در سه ماهه چهارم 10% تخفیف اعمال خواهد شد . لذا اصناف و کسبه محترم و مالکان محترم واحدهای تجاری و خدماتی میتوانند با مراجعه به واحد نوسازی و اصناف شهرداری نسبت به تهیه فیش عوارض و تسویه حساب آن ( با اعمال تخفیف قانونی ) اقدام نمایند . لازم به یادآوری است پس از پایان مهلت مقرر هیچگونه تخفیف در عوارض اعمال نخواهد شد. "واحد نوسازی و اصناف شهرداری خسروشاه"
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی اجباری میباشد
ایمیل نا معتبر میباشد
متن پیام اجباری میباشد