مشاهیر و جاذبه ها
1398/03/07
شیخ سلار دیلمی

شیخ سلار دیلمی

شیخ سلار دیلمی معروف به اولین فقیه شیعه‌ی ایرانی از جمله مشاهیر و بزرگان قرن پنجم بود که در قبرستان قدیمی خسروشاه دفن شده است.