• موزه‌ی مردم شناسی خسروشاه
  • موزه‌ی مردم شناسی خسروشاه
  • موزه‌ی مردم شناسی خسروشاه
  • موزه‌ی مردم شناسی خسروشاه
  • موزه‌ی مردم شناسی خسروشاه
  • موزه‌ی مردم شناسی خسروشاه
  • موزه‌ی مردم شناسی خسروشاه
  • موزه‌ی مردم شناسی خسروشاه
  • موزه‌ی مردم شناسی خسروشاه
  • موزه‌ی مردم شناسی خسروشاه

موزه‌ی مردم شناسی خسروشاه

1398/03/07 سیاوش شمسی روابط عمومی شهرداری خسروشاه
موزه‌ی مردم شناسی برعکس سایر موزه‌ها جایی در خود برای نگهداری عتیقه جات چند هزار ساله ندارد بلکه این موزه در راستای معرفی فرهنگ بومی بخش خسروشاه افتتاح شده تا به عنوان یک مکان فرهنگی، آثار فرهنگی ابعاد زندگی مردم خسروشاه را از دوران گذشته حدود 100 سال قبل، به نمایش بگذارد. در این موزه مردم اکثر آثار قدیمی مانند چرخ خیاطی دستی، تلویزیون و رادیو، ظروف قدیمی، ابزار و وسایل کار کشاورزی و زندگی، برخی اسناد قدیمی و عکس‌های باقی مانده از دوران مختلف، وسایل شبیه گردانی در مراسمات شبیه خوانی، را به موزه اهدا کردند. همچنین در گوشه ای از این موزه، تندیس خیر بزرگ مدرسه ساز، مرحوم حاج جلیل خسروشاهی نصب شده است.
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی اجباری میباشد
ایمیل نا معتبر میباشد
متن پیام اجباری میباشد